Jumat, Mei 27, 2022
BerandaBerita TerbaruFungsi Iman dalam Kehidupan, Umat Muslim Wajib Tahu!

Fungsi Iman dalam Kehidupan, Umat Muslim Wajib Tahu!

Fungsi iman dalam kehidupan sangat kompleks. Iman memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Sebab, tanpa adanya iman, manusia ibarat debu yang diterbangkan angin.

Dalam agama Islam, terdapat enam Rukun Iman yang wajib kita ketahui. Meliputi Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab, dan Iman kepada Rasul. Kemudian Iman kepada hari akhir serta yang paling akhir adalah Iman kepada qada dan qadar. Urutan paling pertama adalah Iman kepada Allah SWT.

baca juga: Hikmah Beriman Kepada Malaikat Membuat Berhati-hati Dalam Bertindak

Ketahui Fungsi Iman dalam Kehidupan Manusia

Iman berasal dari bahasa Arab, artinya adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, arti iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta melaksanakan dengan perbuatan.

baca juga: Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir, Menambah Ketaqwaan Kepada Allah

Menyelamatkan Manusia

Beriman kepada Allah SWT dapat menyelamatkan manusia baik di dunia maupun akhirat. Allah akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa. Menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat yang merupakan fungsi dari iman dalam kehidupan.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Mukminin yang mempunyai arti, “Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul dan hamba yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi hari akhir.”

baca juga: Pengertian Yaumul Jaza yang Sangat Setia untuk Menanti Amal Manusia

Pedoman Hidup

Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pedoman hidup. Jika tidak berikan kepada Sang Pencipta, maka tiada manusia yang berada di jalan benar.

Berpegang pada iman akan mempunyai tujuan hidup yang jelas, bahkan tidak akan mudah menyerah atau berputus asa. Semua itu akan terlihat apabila manusia tertimpa musibah.

Bila iman kuat maka akan menghadapinya dengan berpikir positif. Sementara jika iman itu lemah maka tidak jarang orang-orang akan mudah berputus asa. Untuk mewujudkan tujuan hidup, umat muslim harus berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. 

Menumbuhkan Sikap Terpuji

Fungsi iman dalam kehidupan berikutnya adalah menumbuhkan sikap rendah diri. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus senantiasa menyadari jika kita bukan siapa-siapa tanpa kuasa-Nya.

Jika kita terus menyadari akan hal tersebut maka senantiasa terhindar dari sikap sombong. Selain itu, kita menyadari jika segala nikmat di dunia ini semata-mata berasal dari Allah SWT. Nikmat yang besar dari Allah sudah sepantasnya harus selalu kita syukuri. 

Kemudian Allah lebih mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui hambanya. Oleh sebab itu, atas berkah dari Allah senantiasa kita harus selalu bersyukur dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

Fungsi iman dalam kehidupan akan memberikan dampak dalam diri seseorang, yakni tumbuh sifat dan sikap yang baik. Senantiasa menjaga lisan, tidak sombong, amanah, dan dapat dipercaya.

Seseorang yang beriman pada Allah dengan tulus akan sadar jika dirinya lemah. Tidak ada daya dan upaya terkecuali kehendak dari Yang Maha Kuasa. 

Oleh sebab itu, orang yang beriman enggan berbuat yang melanggar larangan Allah. Justru dirinya selalu termotivasi untuk berbuat kebajikan dan terkendali dari kemaksiatan. Dengan mengetahui kebesaran Allah SWT, kemungkinan dapat terhindar dari perbuatan menyekutukan Allah atau berubah menjadi kafir.

Hati Menjadi Tenang

Hikmah dari iman kepada Allah yakni akan mendapatkan ketenangan dalam hati. Kemudian hati tidak akan goyah oleh nafsu yang menyesatkan. 

Untuk itu, jika ingin mendapatkan suasana hati yang aman, tenteram, dan damai maka perbanyak untuk mengingat Allah. Iman akan membuat manusia merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki. Kemudian senantiasa lurus berada di jalan yang Tuhan ridhoi.

Ketaatan dan kepatuhan terhadap segala larangan dan perintah Allah saat berada di dunia akan menggugurkan dosa. Bahkan mendapatkan pahala yang sangat besar. 

Mengingatkan Pada Kematian

Fungsi iman dalam kehidupan adalah menyadari jika kehidupan tidak akan kekal. Pasti suatu saat nanti ajal akan menjemput kita semua. 

Maka, ketika menggunakan umur yang Allah berikan, harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Pasalnya segala sesuatu yang kita perbuat akan mendapat pertanggungjawaban kelak. Dengan demikian, harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 

Orang yang tidak beriman akan mempunyai kehidupan yang hancur, hanyut oleh hawa nafsu, serta tidak terarah. Namun kehadiran iman mampu memperbaiki kehidupan manusia yang hakikatnya memiliki tujuan. Dengan mengetahui fungsi iman dalam kehidupan, diharapkan dapat menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan semua perintah-Nya. (Muhafid/R6/HR-Online)

- Advertisment -